FINNMARKSEIENDOMMEN

Vinteren 2018 startet vi jobben med å innrede det nye kontorbygget til FeFo. Vi utarbeidet forslag på fargebruk, møbler og belysning med inspirasjon fra naturen og materialer fra Finnmark. Bygget er spesielt utformet og er innredet som en moderne arbeidsplass og storstue. Finnmarksfuru, Altaskifer, bjørk og farger hentet inn fra fylkets flotte natur. Bygget er i en klasse for seg selv, og et godt samarbeid mellom alle de lokale leverandørene har skapt noe unikt midt i Lakselv sentrum!